Overzichtspagina Diensten

Asbest saneren

Asbest saneren

In het verleden was asbest een geliefd bouwmateriaal. In vaste vorm is asbest nog steeds veilig, maar inmiddels weten we dat losse vezels een gezondheidsrisico vormen. Oranje loopt voorop in specialistische asbestsanering. We staan opdrachtgevers bij met innovatieve technieken en helpen met de informatievoorziening rond asbest. Zo staat u er nooit alleen voor!

Amovating

Amovating

Amoveren staat voor duurzaam slopen, met volledig hergebruik van grondstoffen als doel. Onze gezamenlijke toekomst en het milieu vragen om nieuwe manieren van slopen en inzet op circulair bouwen. Nu al hergebruiken we bij Oranje 95 procent van de grondstoffen die vrijkomen bij sloop. Dát is amoveren!

Bodem saneren

Bodem saneren

Onderzoek naar de bodemkwaliteit is verplicht bij herontwikkeling van woonwijken, bedrijfsterreinen en andere percelen. Dat moet aantonen dat de bodem voldoet aan de eisen voor de nieuwe bestemming. Als erkend bedrijf onderzoekt en saneert Oranje toekomstige bouwlocaties. Zo bent u altijd zeker van een schone start.

Infra

Infra

Oranje pakt ook door in het bouwrijp maken van bouwlocaties. We maken graag werk van het ontgraven van de bouwput, het aanleggen van bouwwegen, het plaatsen van hekwerken en de inrichting van de bouwplaats. Als de bouw achter de rug is, gaan we verder met onder meer leidingen, kabels, riolering en andere civiele techniek.

Grondstoffen bank

Grondstoffen bank

Met wat je sloopt, kun je weer bouwen. Dáár draait het bij amoveren allemaal om. Oranje heeft hoogwaardig hergebruik van sloop- en restmateriaal tot haar missie gemaakt. Die materialen vormen samen onze grondstoffenbank. En niet zonder resultaat, want inmiddels lopen we daarmee in Nederland ver voorop. Duurzaam doorpakken dus!