Diensten

Amoveren

Amoveren

Amoveren staat voor duurzaam slopen, met volledig hergebruik van grondstoffen als doel. Onze gezamenlijke toekomst en het milieu vragen om nieuwe manieren van slopen en inzet op circulair bouwen. Nu al hergebruiken we bij Oranje 95 procent van de grondstoffen die vrijkomen bij sloop.

Asbest saneren

Asbest saneren

Oranje loopt voorop in specialistische asbestsanering. In het verleden was asbest een geliefd bouwmateriaal. In vaste vorm is asbest veilig, maar inmiddels weten we dat losse vezels een gezondheidsrisico vormen. We staan opdrachtgevers bij met innovatieve saneringstechnieken en helpen met de informatie- voorziening rondom asbest.

Bodem saneren

Bodem saneren

Onderzoek naar de bodemkwaliteit is verplicht bij herontwikkeling van woonwijken, bedrijfsterreinen en andere percelen. Dat moet aantonen dat de bodem voldoet aan de eisen voor de nieuwe bestemming. Als erkend bedrijf onderzoekt en saneert Oranje toekomstige bouwlocaties. Zo bent u altijd zeker van een schone start.

Infra

Infra

Oranje pakt ook door in het bouwrijp maken van bouwlocaties. We maken graag werk van het ontgraven van de bouwput, het aanleggen van bouwwegen, het plaatsen van hekwerken en de inrichting van de bouwplaats. Als de bouw achter de rug is, gaan we verder met onder meer leidingen, kabels, riolering en andere civiele techniek.

Grondstoffenbank

Grondstoffenbank

Met wat je sloopt, kun je weer bouwen. Daar draait het bij amoveren allemaal om. Oranje heeft hoogwaardig hergebruik van sloop- en restmateriaal tot haar missie gemaakt. Die materialen vormen samen onze grondstoffenbank. En niet zonder resultaat, want inmiddels lopen we daarmee in Nederland ver voorop.