CO2 Prestatieladder

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om zo een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

Oranje communiceert ieder half jaar het energiebeleid, de CO2-footprint en de reductiedoelstellingen intern en extern. Het niveau waarop Oranje omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: Inzicht

Oranje heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie

Oranje heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief ons CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie

Oranje communiceert ieder half jaar publiekelijk over ons energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie

Oranje neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief : Werkgroep CO2 en KAM Bewust ondernemen. Oranje is één van de initiatiefnemers van dit initiatief.