CO2 Prestatieladder

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om zo een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

Wij als Oranje BV zullen ieder half jaar ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Het niveau waarop Oranje BV omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: Inzicht

Wij hebben als Oranje BV ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie

Wij als Oranje BV hebben reductiedoelstellingen opgesteld om effectief ons CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie

Wij als Oranje BV zullen ieder half jaar publiekelijk communiceren over ons energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie

Als Oranje BV nemen wij actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment zijn dat de initiatieven: Werkgroep CO2 en KAM Bewust ondernemen, CO-Green. Tevens heeft Oranje deelgenomen aan de werkgroep Elementenverharding.