CO2 Prestatieladder

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze veiligheid wordt daarom ook veelvuldig getoetst. Het essentieel om dit aan te kunnen tonen middels certificering. Oranje is in bezit van de volgende certificaten.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om zo een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

Wij als Oranje BV zullen ieder half jaar ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Het niveau waarop Oranje BV omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: Inzicht

Wij hebben als Oranje BV ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie

Wij als Oranje BV hebben reductiedoelstellingen opgesteld om effectief ons CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie

Wij als Oranje BV zullen ieder half jaar publiekelijk communiceren over ons energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie

Als Oranje BV nemen wij actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment zijn dat de initiatieven: Werkgroep CO2 en KAM Bewust ondernemen, CO-Green. Tevens heeft Oranje deelgenomen aan de werkgroep Elementenverharding.