Infra

INFRA MET ORANJE

Oranje heeft alle expertise en disciplines in huis om een locatie bouw- en woonrijp te maken. En we pakken duurzaam door! We maken optimaal gebruik van grondstoffen die vrijkomen bij duurzame sloop. Mengpuin gebruiken we bijvoorbeeld voor bouwwegen, die vervolgens weer dienen als fundering voor de permanente infrastructuur. Zo beperken we de aan- en afvoer van materialen en beperken we de transportkosten tot een minimum.

 MMK LR schiedam mso

OPENBARE VOORZIENINGEN

Onze ‘finishing touch’ is het leggen van de bestrating, het plaatsen van het straatmeubilair en openbare verlichting en het aanleggen van groenvoorzieningen. We nemen het hele vergunningentraject met gemeente en nutsbedrijven voor rekening en stemmen alle werkzaamheden daarop af.

TIJDSWINST

Naast kwalitatief werk is een aanzienlijke tijdswinst de grootste meerwaarde van onze infra. Waar mogelijk beginnen we al tijdens het amoveren met bodemonderzoek of het maken van sonderingen, het ontgraven van de bouwputten en de aanleg van kabel-, leiding- en rioleringswerk. Straten hoeven niet meer opengebroken te worden als de wijk al in gebruik is.

Oranje is er ook voor incidentele infratechniek, zoals het asfalteren van wegen en het aanbrengen van sierstraatwerk.

Asbest saneren