Amoveren

VOORAAN IN AMOVEREN

Al in 2001 begon Oranje het project ‘Duurzaam Amoveren’, als oplossing voor de verspilling van grondstoffen die vrijkomen bij sloop. Het project toonde aan dat materialen weer bruikbaar zijn als hoogwaardige secundaire grondstof voor nieuwe producten en gebouwen.

 MMK0 LR bew

CIRCULAIR

Oranje zet amoveren op de kaart als onderdeel van circulair bouwen. Amoveren kan zowel direct als indirect. In het eerste geval worden vrijkomende materialen zonder verdere bewerking teruggebracht in de bouwketen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen, houten vloerbalken, deuren en stopcontacten, of zelfs complete keukens. Die biedt Oranje rechtstreeks aan, onder meer via MSO Circulair.

Bij indirect amoveren worden materialen bewerkt tot hoogwaardige secundaire grondstoffen voor nieuwe bouwmaterialen. Het gaat dan onder meer om beton, hout, kalkzandsteen en dakbitumen, die we opnemen in onze Grondstoffenbank. Gedemonteerde materialen als kabelgoten en kozijnen worden ook aangeboden via MSO Circulair.

AMOVEREN LOONT

Het amoveren van woningen, kantoren en industriële gebouwen voorkomt uitputting van schaarse grondstoffen. Ook de CO²-uitstoot daalt aanzienlijk, omdat er minder transport nodig is. Die reductie kan zelfs oplopen tot 40 procent.

Asbest saneren