Duurzaam met Oranje

DUURZAAM EN MAATSCAPPELIJK VERANTWOORD MET ORANJE

Wat we bij Oranje doen, doen wij bewust en met oog voor mens, maatschappij en milieu. Duurzaam en verantwoord ondernemen is leidend bij ons. Een duurzame wereld maak je met elkaar.

 MMK0 LR bew

Duurzaam staat in onze ogen voor ‘samen investeren in toepassingen en oplossingen voor de lange duur’. En dat maken we ook waar. Oranje is immers specialist in amoveren: duurzame sloop met hoogwaardig hergebruik van sloop- en restmateriaal als doel. En ook bij onze asbestsanering, bodemsanering en infratechniek is duurzaamheid leidend. We maken de wereld graag toekomstbestendiger met circulaire stedelijke herontwikkeling.

En we doen méér. We zoeken steeds nieuwe manieren om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en onze bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. We gebruiken de CO²-prestatieladder om onze eigen emissies in beeld te brengen. We stellen reductiedoelen en berekenen daarom elk half jaar onze footprint. Die communiceren we ook naar iedereen. Oranje nam deel aan de werkgroep Elementenverharding en Co-Green. En op dit moment neemt Oranje deel aan de werkgroep CO2 en KAM bewust ondernemen. Oranje is één van de initiatiefnemers van deze werkgroep.

ORANJE ACADEMY

Onze branche heeft een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Daarom is er de Oranje Academy. Daar scholen we vakmensen op en begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen (werkzame) leven.

De Oranje Academy biedt een intensief trainings- en begeleidingstraject, gericht op persoonlijke ontwikkeling en verandering in de (leef-)situatie van deelnemers. Ook krijgen zij een gedegen vakopleiding. Voor onze Oranje Academy hebben we een speciale opleidingsunit die op het werk geplaatst kan worden. Daar brengen we theorie en praktijk samen.

Oranje Academy
 MMK LR schiedam mso

ERKEND LEERBEDRIJF

Oranje is sinds 2013 een erkend leerbedrijf. Jongeren die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, krijgen bij ons de gelegenheid om het vak in de praktijk te leren. Zo dragen we bij aan het creëren van voldoende goed opgeleide vakmensen in de toekomst.

De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Wij werken ook samen met SPG Infra, zij verzorgen de vakopleiding voor grond-, weg- en waterbouw.

MSO GROUP

De MSO Group verenigt Meuva, Schotte en Oranje. MSO staat voor ‘Met Synergie Ondernemen’. Binnen de groep versterken Meuva, Schotte en Oranje elkaar door synergie en samenwerking. Daarmee vergroten we samen de kennis en kunde en komen we tot volledig duurzaam en circulair ondernemen

Meuva, Schotte en Oranje delen binnen MSO Group een visie waarin we klanten ontzorgen door een totaalpakket aan te bieden. Dat doen we op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier. Daarop zijn al onze bedrijfsprocessen ingericht. We beschikken over modern materieel en werken duurzaam, veilig, betrouwbaar en innovatief. Samen spelen we goed in op de markt, met goed opgeleid en ervaren personeel.

MSO Group
 MMK LR emmen mso

MSO CIRCULAIR

Binnen de MSO Group werken Meuva, Schotte en Oranje samen aan sloop, demontage en sanering van uiteenlopende projecten. In onze werkzaamheden komen we materialen tegen die nog uitstekend bruikbaar zijn. De circulaire materialen van zowel Meuva, Schotte en Oranje worden aangeboden op één platform: MSO Circulair. Meer weten over de mogelijkheden van MSO Circulair?

MSO Circulair is een voorbeeld van onze bijdrage aan een duurzame (bouw)wereld. Een initiatief waar talloze ondernemers en instellingen al gebruik van maken. Van bouwmaterialen tot meubilair, van apparatuur tot volledige industriële installaties, we bieden alle bruikbare materialen aan voor hergebruik.

Circulair bouwen heeft de toekomst, en die toekomst begint nu. Ons circulaire aanbod is te vinden op Oogstkaart en Marktplaats en wisselt elke dag. Start de duurzame toekomst vandaag en kijk snel op:

 MMK LR erasmus mso