Wetenschappersbuurt

Projectdetails
StatusIn uitvoering
DuurDatum aanvang: Q1 2017 Datum oplevering: Q2 2021
WerkzaamhedenInfra,
Bodem saneren,
LocatieSchiedam

Bouw- en woonrijp maken

Specificaties:
• Toepassing 12.000 m3 EPS
• Aanbrengen 3.500 m1 hoofdriool
• Aanbrengen 30.000 m3 verhardingen
• Nieuwe voetgangersbrug over watergang

In samenwerking met Era Contour, Stichting Woonplus en Gemeente Schiedam is Oranje als Co-maker betrokken bij de herinrichting van de Wetenschappersbuurt in Schiedam.

De Wetenschappersbuurt in Schiedam-Oost is gelegen tussen de Fahrenheitstraat, Doctor Zamenhofstraat, Hogenbanweg en Lorentzlaan. Het project “herinrichting Wetenschappersbuurt” dankt haar naam aan de straatnamen van de buurt, die vernoemd zijn naar bekende wetenschappers. In totaal worden hier 293 woningen van Woonplus geamoveerd die plaats maken voor 148 nieuwe eengezinswoningen. Het gaat om een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen. De herinrichting in de Wetenschappersbuurt biedt een unieke mogelijkheid om binnen enkele jaren de doorstroming binnen de woningmarkt van Schiedam-Oost te verbeteren.

De projectlocatie bevind zicht in een binnenstedelijke en dicht bebouwde omgeving. Belangrijk onderdeel in deze herinrichting is de aanzienlijke zetting van de ondergrond die optreedt en wordt gevormd door natuurlijke achtergrondzetting. Aangezien de nieuwe constructie volledig is aangelegd op een zettingsgevoelige bodem, is er in het ontwerp een aantal zettingsbeperkende maatregelen genomen. Zo wordt de ondergrond o.a. opgebouwd uit een duurzame EPS constructie. Middels 12.000 kubieke meter EPS, worden zettingen tot een minimum beperkt.

De uitvoering van de werkzaamheden is afgestemd op de bouwvolgorde en oplevering van de nieuwe woningen. Enerzijds dient de overlast zo beperkt mogelijk gehouden te worden, maar daarentegen heeft een voortvarende uitvoering ook de voorkeur. Door een goed faseringsplan, waarbij parkeerplaatsen (voor bewoners en aanwezige winkels) zo veel als mogelijk gecompenseerd zijn, word de overlast tot een minimum beperkt.

Het werk bevat niet alleen het bouwrijp maken, maar de complete terreininrichting. De fundering van een nieuwe voetgangersbrug, voetgangssbrug, beschoeiing, bestrating, straatmeubilair, speeltoestellen, openbare verlichting en beplanting. Kortom een project waarbij alle disciplines die wij uitvoeren gecombineerd zijn.

 MMK0 LR schiedam mso
 MMK LR schiedam mso
 MMK LR schiedam mso

Het werk bevat niet alleen het bouwrijp maken, maar de complete terreininrichting. Kortom een project waarbij alle disciplines die wij uitvoeren gecombineerd zijn.

Wetenschappersbuurt