Villapark Landgoed Bergvliet

Projectdetails
StatusIn uitvoering
DuurDatum aanvang: Q1 2018 Datum oplevering: Q2 2021
WerkzaamhedenInfra,
LocatieBergvlietsebos Oosterhout

Bouw- en woonrijp maken Villapark Landgoed Bergvliet

Specificaties:
• Oppervlakte project 50.000 m2
• Aanbrengen hoofdriool 1.850 m1
• Aanbrengen hoofdtracé nutsvoorzieningen incl. plaatsen trafo
• Aansluiten huisaansluitingen riolering en nutsvoorzieningen 80 woningen
• Aanbrengen verhardingen wegen en tuinen
• Engineering en maatvoering gehele project middels GPS

Verscholen tussen de Brabantse landerijen van de Vrachelse Heide en de Oosterhoutse bossen ligt het uit de 13e eeuw stammende Landgoed Bergvliet van de gebroeders Pheninckx. Het landgoed heeft in zijn historie al vele bestemmingen gekend, maar in 2007 werd de toekomst bezegeld. Waar tot dan toe grazend vee het gezicht van de weelderige grasvlakten domineerde, verrees op ruim 60 hectare grond een prachtige golfbaan.

In aanvulling op de golfbaan is in 2018 gestart met de aanleg van een uniek vakantiepark met Bergvliet Villa`s. Vanuit duurzaamheid en circulariteit is de samenwerking tussen Oranje en de gebroeders Pheninckx ontstaan.

Oranje heeft bij deze samenwerking het bouw- en woonrijp maken van het terrein voor haar rekening genomen. In de bouwrijpfase is het terrein geschikt gemaakt voor de bouw van de villa`s. Daarbij zijn het hoofdriool en nutsvoorzieningen in vooraanleg gerealiseerd. Na het aanbrengen van de puinverharding onder toekomstige wegen is gestart met de bouw van de woningen. In de afbouwfase verzorgt Oranje het aansluiten van de riolering en de nutsvoorzieningen in de woningen. Naast deze aansluitingen wordt een hospitality systeem geïnstalleerd waarbij alles op afstand uitgelezen en ingeregeld kan worden. Hiermee kan de verhuurder van de villa`s alles centraal inregelen en beheren.

In de woonrijpfase worden de openbare wegen op het park voorzien van een asfaltverharding. Daarnaast worden op de percelen van de woningen de verharding en de beplanting aangebracht. Het ontwerp wat hieraan ten grondslag is gebaseerd op het realiseren van een landelijke uitstraling. De bebording, verlichting en straatmeubilair worden gerealiseerd van duurzame materialen die passen in een landelijke omgeving.

DJI 00 a
 VDF00 a
 VDF0 a
 VDF0 a

Vanuit duurzaamheid en circulariteit is de samenwerking tussen Oranje en de gebroeders Pheninckx ontstaan.

Landgoed Bergvliet

Aan dit project werkten mee: