Renovatie Maastunnel

Projectdetails
StatusAfgerond
DuurDatum aanvang: Q3 2017 Datum oplevering: Q4 2018
WerkzaamhedenAsbest saneren,
Amoveren,
Grondstoffenbank,
LocatieRotterdam

Renovatie Maastunnel Rotterdam

Werkzaamheden:
• Asbest saneren
• Amoveren betonvloer rijweg
• Recycling betongranulaat

Specificaties:
• Werkzaamheden in een tunnelbuis met beperkte hoogte
• 7.500 ton betonpuin als grindvervanger in de beton verwerkt
• Rijksmonument met behoud van “look and feel”
• Uitvoering werkzaamheden in 24/7 modus

Circulair: 99% circulair afgevoerd en verwerkt bij Oranje Recycling B.V.

In 2017 heeft Oranje de opdracht gekregen om de asbestsanering van de Oost- en Westbuis van de Maastunnel in Rotterdam uit te voeren. Daarnaast zijn van de Westbuis bij Oranje Recycling de betonelementen van de rijvloer in ontvangen genomen t.b.v. verwerking en is de betonvloer van de rijweg in de Westbuis door Oranje in de Maastunnel verwijderd.

De renovatie van de Maastunnel heeft in totaal twee jaar geduurd en is in 2019 afgerond. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Tijdens de renovatie is er daarom altijd één tunnelbuis beschikbaar gebleven voor het verkeer van zuid naar noord. Op die manier bleef het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moest de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid.

Doordat de Maastunnel al ruim 70 jaar oud en tevens ook een rijksmonument is, is het om meerdere redenen een bijzonder project. Zo kon het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaam¬heden onverwachtse situaties ontstaan die passend moeten worden opgelost. De “look and feel” van de Maastunnel moest behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Ook de uitdaging om zo min mogelijk (verkeers)overlast te veroorzaken alsook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maakten de renovatie complex.

De asbestsanering bestond uit het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen in de hulppostkasten in de wanden van de tunnelbuizen. Daarnaast waren er asbesthoudende ventilatiekosters aanwezig in de betonvloeren van de rijweg.

Naast de asbestsanering van de hulppostkasten zijn in de Westbuis de betonvloeren van de rijweg in stroken gezaagd en middels dieplader transport afgevoerd naar Oranje Recycling voor hoogwaardig hergebruik als grindvervanger in de beton. Naast de betonnen elementen van de rijvloer zijn er ook elementen aangeleverd met asbesthoudende ventilatiekokers. Deze kokers zijn middels een asbestsanering op ons terrein verwijderd uit de elementen om de stortkosten te beperken en schone beton over te houden om te recyclen.

Na de evaluatie van het verwijderen van de rijvloer uit de Westbuis heeft Oranje een plan neergelegd om de werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. In de Westbuis was er voor gekozen om de 600 strekkende meter rijvloer in stroken van één meter te zagen en de elementen met een telescoopkraan uit te hijsen. Bemoeilijkende factor was dat de rijvloer deels asbesthoudende kokers bevatte. De door Oranje uitgedacht werkmethode om de rijvloer in de tunnel met een betonschaar aan een hydraulische kraan te verwijderen heeft een aanzienlijke tijdsbesparing opgeleverd. Daarnaast is gebleken dat de werkzaamheden efficiënter, veiliger en goedkoper zijn gerealiseerd t.o.v. de Westbuis.

Gezien de beperkte hoogte variërend tussen de 4 tot 5m5 meter voldeden de reguliere hydraulische rupskranen uit het materieelpark niet om de werkzaamheden uit te voeren. Een tweetal rupskranen zijn aangepast en voorzien van een kortere lepelsteel met een lengte van 1 meter. De aanpassingen aan de Liebherr machines maakten het noodzakelijk dat er voor de machines een nieuwe CE markering werd afgegeven. De betonvloer is met een betonschaar in stukken geknipt. Een tweede kraan heeft de geknipte rijvloer vergruisd zodat het vrijkomende betonpuin geschikt was voor transport naar Oranje Recycling.