Het Spittaal Ziekenhuis

Projectdetails
StatusAfgerond
LocatieZutphen

Het Spittaal, Zutphen

In opdracht van Gelre Ziekenhuizen sloopt Oranje BV in samenwerking met VKS BV het voormalig ziekenhuis “Het Spittaal” in Zutphen. Deze gigant wordt na 37 jaar gesloopt, circa één jaar na ingebruikname van de naastgelegen nieuwbouw.

Het oude ziekenhuis bestaat uit een entreegebouw, 4 vleugels met ieder 6 etages die als een kruis samenkomen met in het centrale gedeelte de liftschachten en trappenhuizen.

In het gebouw is op verschillende locaties een beschermde laag van spuitasbest aangebracht, wat inhoudt dat het gebouw onder asbestcondities zal worden geamoveerd.

Om het project in goede banen te leiden onder strikte condities, is er een plan van aanpak gemaakt en een BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Hierin staan alle maatregelen die worden genomen om het proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Er is een evenwicht gevonden tussen het goed functioneren van de omgeving en de tijd en ruimte die nodig zal zijn om het project te realiseren.

Oranje is kortgeleden met de sloop begonnen. Omwonenden konden zaterdag bekijken wat er allemaal voor de veiligheid van het personeel en de omgeving wordt gedaan.

De Stentor

Gepubliceerd: 19-02-12