Erasmus MC

Projectdetails
StatusIn uitvoering
DuurDatum aanvang: Q4 2019 Datum oplevering: Q2 2023
WerkzaamhedenAmoveren,
Asbest saneren,
Grondstoffenbank,
LocatieRotterdam

Circulair slopen
Dijkzigt ziekenhuis - Erasmus MC

Werkzaamheden:
• Verwijderen circulaire materialen
• Abest saneren
• Circulair slopen
• Bouwrijp maken locatie

Specificaties:
• 80.000 m2 BVO
• Hoogste gebouw is 60 meter
• 10 gebouwen waarvan 2 gebouwen worden gerenoveerd
• Van 2 gebouwen wordt de bovenste etage volledig in containment ontmanteld vanwege aanwezigheid spuitasbest
• Aanbrengen ankerpalen t.b.v. fixatie kelder

Circulair: 95% vrijkomende materialen wordt circulair ingezet.

In 2019 is Oranje in opdracht van het Erasmus MC gestart met het circulair slopen van het oude Dijkzigt ziekenhuis en de daarbij behorende bijgebouwen. De opdracht vanuit het Erasmus MC was helder: hergebruik wat je kunt hergebruiken!

Tijdens de eerste fase van het project worden veel materialen gedemonteerd voor hergebruik. Een circulaire opgave van deze omvang brengt een enorme stroom aan gebruikte bouwmaterialen met zich mee. Zo zorgt MSO Circulair, de circulaire partner in de MSO Group, dat deze materialen als inventaris, meubels, kozijnen, leuningen, hang- en sluitwerk en lambrisering, een nieuwe bestemming krijgen. De materialen worden afgezet bij een groot aantal afnemers, zowel zakelijk als particulier. Daarnaast zijn de vrijkomende materialen op de circulaire marktplaats oosgtkaart.nl geplaatst.

Alle niet-steenachtige materialen afkomstig van de ontmantelde gebouwdelen worden vervolgens zorgvuldig gesorteerd om ze hoogwaardig te kunnen recyclen.

Na de 1e fase waarbij de circulaire materialen worden verwijderd vindt de asbestsanering plaats. Gezien de complexiteit van de gebouwen en de hoeveelheid asbest die is toegepast vergt dit veel kennis en ervaring om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze te saneren. In het gebouw is op verschillende locaties een beschermde laag van spuitasbest aangebracht, wat inhoudt dat het gebouw onder asbestcondities zal worden geamoveerd. In samenspraak met Inspectie ISZW en een HVKér worden de plannen opgesteld en goedgekeurd.

Aansluitend op de asbestsanering worden de gebouwen geamoveerd. Na het verwijderen van de bovenbouw worden de kelders en kruipruimtes verwijderd. Dit veelal met inzet van stalen damwand en bemaling. Het hoofdgebouw van het Dijkzigtziekenhuis zal middels de “Japanse Methode worden geamoveerd. Onder het hoofdgebouw zal de kelder gehandhaafd blijven. Vanwege de grondwaterstand zal de kelder gaan drijven. Om de kelder te fixeren worden in de keldervloer 225 ankerpalen aangebracht met een trekdraagkracht van minimaal 550 kN. Ongeveer halverwege het amoveren van de bovenbouw zullen de ankerpalen worden voorgespannen.

Ondanks het streven om de overlast zoveel mogelijk te beperken, leiden de sloopwerkzaamheden onvermijdelijk tot hinder, zoals geluids- en trillingsoverlast. Ter voorbereiding zijn trillings- en geluidprognoses gemaakt. Tijdens de uitvoering worden luchtmetingen, trillings- en geluidsmetingen uitgevoerd om de uitvoering van de werkzaamheden te monitoren.

Om het project in goede banen te leiden onder strikte condities, is er een plan van aanpak gemaakt en een BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Hierin staan alle maatregelen die worden genomen om het proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Daarbij zijn de raakvlakken erg belangrijk m.b.t. het bedrijfsproces van het EMC.

Veiligheid is een belangrijke pijler voor de uitvoering van dit complexe werk. Er wordt dan ook gewerkt conform de Veiligheids Cultuur Ladder niveau 4.

Er is een evenwicht gevonden tussen het goed functioneren van de omgeving en de tijd en ruimte die nodig zal zijn om het project te realiseren.

 MMK LR erasmus mso
 MMK0 LR erasmus mso 0
 MMK0 LR erasmus mso
 MMK LR erasmus mso
 MMK LR erasmus mso 0

De opdracht vanuit het Erasmus MC was helder: hergebruik wat je kunt hergebruiken!

Erasmus MC