Ceremoniële afsluiting amovering H-gebouw Dijkzigt ziekenhuis

Na een proces van vijf jaar hebben Oranje, onderdeel van de MSO Group, en Erasmus MC gezamenlijk op ceremoniële wijze de amovering van het voormalig Dijkzigt ziekenhuis afgesloten. Dirk Schraven, bestuurslid van het Erasmus MC, had de eer om plaats te nemen in een sloopkraan en het laatste gedeelte van het H-gebouw vakkundig te slopen. Genodigden konden onder het genot van koffie en een ijsje meekijken met de sloophandeling.

Naast de ceremoniële sloophandeling werden er diverse toespraken gehouden, onder andere door René Bleeker, directeur Vastgoed Erasmus MC en Mels Jongeneel, CEO MSO Group. Ook was er tijd voor een duurzame primeur. Dirk Schraven mocht de eerste volledig elektrisch geproduceerde bandenkraan van Liebherr, aangeschaft door de MSO Group, dopen.

Sloop laatste deel Dijkzigt ©F
Sloop laatste deel Dijkzigt ©F

Japanse methode

Een van de grote uitdagingen tijdens het gehele project was de ligging van het Erasmus MC, welke direct naast het projectgebied stond. Het was ontzettend belangrijk om de overlast van de amovering tot een minimum te beperken. Zo moesten stofvorming en trillingen zo veel mogelijk vermeden worden vanwege de gevoelige apparatuur van het Erasmus MC. Daarom is er gekozen voor de zogenoemde Japanse sloopmethode, waarbij het gebouw verdieping per verdieping wordt geamoveerd. ‘’We hebben begin juni 2022 een 30-tons sloopkraan op het dak van het H-gebouw gehesen. Hiermee is het gebouw systematisch van boven naar beneden afgeknabbeld. Verdieping per verdieping, vertelt de projectleider.”

Ondanks dat de bovengrondse sloop is afgerond, zijn we nog niet klaar met de werkzaamheden op het terrein. De komende tijd zullen er nog diverse grondwerkzaamheden plaatsvinden. In kwartaal één van 2024 wordt het terrein door Oranje definitief opgeleverd aan Erasmus MC.

DSC000
GQA

Circulariteit als drijfveer

Het amoveren van het voormalig Dijkzigt ziekenhuis was een complexe dans van opeenvolgende fases die nauw op elkaar aansloten. Inzicht krijgen in welke bruikbare grondstoffen en bouwmaterialen er aanwezig waren in de panden was van groot belang. Helemaal gezien het afgesproken doel om 95% van de vrijkomende materialen circulair terug te brengen in de keten. Vooralsnog zijn wij goed op weg dit doel te behalen.

 MMK LR erasmus mso
 0 0 n 0

Duurzaamheid als uitgangspunt

Om de CO²-uitstoot te reduceren werkte Oranje samen met lokale partners om het betongranulaat circulair toe te passen op lokale projecten. Zo hebben wij bijvoorbeeld van het gerecyclede beton grote legoblokken gemaakt die voor diverse toepassingen zijn gebruikt en is een deel van het betonpuin gebruikt bij de aanleg van de A16. Ook stond CO² reductie gedurende het gehele project hoog in het vaandel bij Oranje. We gebruikten de CO²-prestatieladder niveau 5 om onze eigen emissies in beeld te brengen en stelden reductiedoelen op. Bij de amovering van het Dijkzigt ziekenhuis werd ter CO² reductie onder andere gebruik gemaakt van een elektrische Bobcat.

Primeur

Onze CEO Mels Jongeneel presenteerde aan het einde van zijn toespraak een primeur in Nederland, namelijk de eerste volledig elektrisch geproduceerde bandenkraan van Liebherr. ‘’Met het oog op duurzaam werken en het verder verminderen van onze CO² uitstoot blijft de MSO Group investeren in nieuw materieel. Elektrificatie van onze machines is daarbij van groot belang. Naast deze elektrische bandenkraan hebben we ook een volledig elektrische Liebherr rupssloopkraan aangeschaft’’. Dirk Schraven kreeg de eer om deze eerste elektrische bandenkraan kraan te dopen.

000 ()
000 () 0
000 ()

Media

Voorafgaand en tijdens het event waren diverse media aanwezig. Zo heeft Radio Rijnmond voorafgaand aan het evenement een radioprogramma gepresenteerd vanuit het Erasmus MC en vanaf het sloopterrein van het Dijkzigt ziekenhuis. De fragmenten zijn terug te luisteren via deze link: interviews

Het Algemeen Dagblad publiceerde een mooi artikel over de ceremoniële afsluiting van de amovering van het H-gebouw Dijkzigt ziekenhuis. Tevens hadden zij de primeur om de time Lapse van de sloop van het H-gebouw te presenteren. Het artikel met de time Lapse is terug te kijken via deze link: artikel

000 0