Bodem saneren

BODEM SANEREN MET ORANJE

Op veel locaties in Nederland is de bodem verontreinigd. Menselijk gebruik is vrijwel altijd de oorzaak. In oude steden vinden we bijvoorbeeld ernstige verontreinigingen met zware metalen, zoals lood en zink. Maar bodemverontreinigingen kunnen ook ontstaan door het morsen van olie bij het vullen van een ondergrondse tank.

 MMK0 LR

CERTIFICATEN

Voor bodemsanering beschikt Oranje uiteraard over het vereiste en door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende BRL 7000 certificaat. Naast certificaten heeft Oranje de juiste machines in huis, gekeurd en voorzien van overdrukinstallaties. Onze speciaal opgeleide medewerkers begeleiden de sanering en waarborgen de kwaliteit.

EFFICIËNTE BODEMSANERING

Voor bodemsanering bieden we bij Oranje verschillende methoden en technieken. De gekozen aanpak hangt onder meer af van de plaats, aard en omvang van de verontreiniging. Soms vinden de bodemsaneringswerkzaamheden al plaats tijdens het amoveren. Oranje ontzorgt tijdens het hele proces, van het uitvoeren van de bodemonderzoeken, het aanvragen van de milieukundige begeleiding tot doelgerichte en efficiënte bodemsanering.

Asbest saneren