Oranje aan de slag bij TUDelft

geplaatst op woensdag 27 juli 2016

Oranje werkt al 25 jaar samen met de TU Delft. Zo hebben we in 2008 de faculteit Bouwkunde circulair gesloopt, nadat deze in vlammen was opgegaan. 

Dit keer zijn twee andere panden aan de beurt, die plaats moeten maken voor nieuwbouw op de campus. Bij dit project, komen alle kwaliteiten en expertises van Oranje aan bod: Asbest saneren, circulair slopen en infra. We halen de diverse materiaalstromen uit het gebouw door de bovengrondse bebouwing en kelders circulair te slopen. Om de kelders goed te kunnen verwijderen zijn grote damwanden geplaatst, om grondwater buiten te houden en verontreiniging tegen te gaan.

Oranje ontzorgt de TU Delft ook, door de complete infrastructuur gereed te maken voor nieuwbouw. We leggen diverse kabels om en werken samen met onze ketenpartners alles vlekkenloos te laten verlopen. Zo hebben we nu en in de toekomst een duurzame samenwerking met de TU Delft waar we trots op zijn.