Oranje B.V. en Netbeheerder Stedin zetten jarenlange samenwerking voort

geplaatst op donderdag 22 januari 2015

Raamovereenkomst Asbestprogramma 2014 - 2020, Wettelijke inventarisatie, Sanering en Vrijgave werkzaamheden.

Afgelopen maanden is er hard gewerkt door onze asbestspecialisten aan de selectieleidraad en aanbesteding van het asbestsaneringsprogramma 2014 - 2020. We zijn dan ook trots op de gunning van deze opdracht van Netbeheerder Stedin.

In 2012 is Stedin gestart met het asbestsaneringsprogramma. In het verleden was asbest een veel gebruikte grondstof voor de bouw en is ook in elektrotechnische en gastechnische bedrijfsruimtes toegepast. Asbest is zowel in de bouwkundige als technische installaties verwerkt. Momenteel zijn circa 10.000 stations geïnventariseerd van de circa. 40.000 asbestverdachte stations. Het inventariseren van het asbest gaat naar verwachting nog 6 jaar in beslag nemen. 

Voor het veilig omgaan met asbest is binnen Stedin, een proces ingericht om de objecten te inventariseren. Op basis van deze inventarisatie wordt er besloten om het station asbestveilig of asbestvrij te maken.

Om deze grote opgave binnen de gestelde tijd tot 2020 te klaren heeft Stedin de komende jaren behoefte aan een vaste partner op het gebied van wettelijke asbestinventarisatie, asbestsanering en vrijgave werkzaamheden. Om deze partner te selecteren heeft er een selectieleidraad plaatsvonden waarbij Oranje met een aantal bedrijven is geselecteerd om deel te nemen aan de aanbesteding, waarbij er een beoordeling heeft plaatsgevonden op basis 70% kwaliteit en 30% prijs.  

Met de aanbesteding waren een drietal percelen te verdelen waarvan Oranje er twee middels een gunning heeft mogen ontvangen. De werkzaamheden  van het 1e perceel betreffen in regio West alle middenspanningsstations, laagspanning / flatkasten, gasstations en gaskasten. Werkzaamheden van het 2e perceel betreffen alle hoogspanningsstations en gasontvangststations in heel Nederland.

Om de opdrachtgever tijdens het asbestprogramma 2014 - 2020 te ontzorgen hebben we een consortium opgericht met een inventarisatiebureau en vrijgavelaboratorium. Door een intensieve samenwerking worden beperkingen en uitsluitingen voorkomen in asbestrapportages, worden snellere doorlooptijden gegarandeerd en gaan we middels een registratiesysteem de processen, risicobeheersing en informatiestroom beheersen en  bewaken. 

Naast deze zaken speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijke rol in de samenwerking tussen Oranje B.V. en Netbeheerder Stedin. De verklaring Supplier Code of Conduct maakt onderdeel uit van het contract. In deze verklaring zijn aspecten opgenomen die betrekking hebben op een prettige en duurzame werkomgeving, bescherming van het milieu door het beperken van CO2-uitstoot en andere schadelijke broeikasgassen en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Foto's