BREEAM-NL certificeringstraject gelanceerd

geplaatst op donderdag 8 november 2012

Nederland is met ingang van 7 november het eerste land met een certificeringstraject voor sloop- en demontage projecten: BREEAM-NL Sloop. Voorzitter van de stuurgroep Hans Gortworst heeft op 6 november de eerste versie van de richtlijn overhandigd aan ex-milieuminister Jacqueline Cramer tijdens de 13e participantenbijeenkomst van de Dutch Green Building Council bij Interface in Scherpenzeel. De bijeenkomst had als thema De Cyclische economie. 

“Met deze lancering luiden we tevens een internationale ontwikkeling in, want er is afgesproken dat dit traject de basis gaat vormen voor een internationale, wereldwijd geldende BREEAM-versie”, reageert DGBC-bestuursvoorzitter Jaap Gillis. Het sloopcertificaat is ontwikkeld door verschillende sloop- en grondstoffenbedrijven. Bij de inhoud van het nieuwe certificeringsschema is gekeken naar onderwerpen als de onderbouwde herkomst van materialen, adaptief bouwen, hergebruik van materialen en een duurzame bouwplaats. Daarbij zijn bestaande slooptools zoals Slimslopen (gemeente Rotterdam), de tool van Oranje en Duurzaamgesloopt.nl geïntegreerd.

Gat dichten tussen bestaande bouw en nieuwbouw

De ambitie van de stuurgroep die richting geeft aan de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk is groot. DGBC-directeur Stefan van Uffelen: “BREEAM-NL Sloop moet het gat tussen de certificeringstrajecten voor bestaande gebouwen en nieuwbouw gaan dichten. Uitgangspunt is dat de gehele materiaalketen goed op elkaar moet aansluiten.”

Feitelijk begint een sloopproject op het moment dat de (laatste) bestaande gebruiker besluit te gaan verhuizen. Dit is de overlap met het bestaande bouw label (BREEAM-NL In-Use). De eigenaar en eindgebruiker moeten het pand zo achterlaten dat het duurzaam te slopen is. De sloopfase eindigt als de locatie bouwrijp is en de eerste paal de grond in gaat. De overlap met het sloopproces en de nieuwbouw (certificering via BREEAM-NL Nieuwbouw) zit in het ontwerpproces.

Participerende partijen

 

 • Advin
 • Beelen
 • BFBN
 • Bouwenmetstaal
 • BV Aanbouw
 • Dura Vermeer
 • FMN
 • Gemeente Rotterdam
 • Lekkerkerker Rotterdam
 • Oranje
 • Search
 • Struijk
 • Tauw
 • Van Gansewinkel
 • Van Leeuwen Katwijk BV
 • Van Liempd
 • VDTA
 • VERAS

Stuur- en werkgroep

 

Er zijn een stuurgroep en een werkgroep samengesteld, die richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van het nieuwe keurmerk. De stuurgroep werd voorgezeten door Hans Gortworst, voormalig directeur van de trainingsorganisaties Geoplan BV en Arboplan BV. De werkgroep is geleid door Frans van Doorn, directeur van Training- en Adviesburo van Doorn.